De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is één van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Samen met de andere werkplaatsen gaan we de komende twee jaar werken aan een kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheid en preventie. Hiervoor heeft ZonMw een subsidie verstrekt.

Daarnaast heeft ZonMw ook subsidies verstrekt aan 23 GGD’en voor het stimuleren, monitoren en evalueren van interventies op het gebied van Gecombineerde Leefstijl Interventies, Ketenaanpak overgewicht kinderen, valpreventie bij ouderen en Welzijn op recept.

Door versterking van de kennisinfrastructuur met de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid zullen de resultaten van deze projecten beter gedeeld kunnen worden. Zowel de wetenschappelijke kennis als de praktijkervaringen.

 Voor meer informatie zie de projectpagina op onze website, of Impuls toegekend aan GGD’en én subsidie voor overkoepelend netwerk op de website van ZonMW.

 

Mei 2023

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!