Status
Lopend
Jaar van uitgave
2023
Contactpersoon
coördinatoren AWGL

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving werkt samen met de andere Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Met een subsidie van ZonMW werken we aan versterking van een kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. 

Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is één van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG). De AWPG's zijn vanaf 2005 met steun van ZonMW gevormd en staan vanaf 2013 (financieel) op eigen benen. Iedere APWG is een samenwerking van in ieder geval een of meerdere GGD'en en universiteiten. De thema's die de AWPG's onderzoeken omvatten het gehele werkveld van GGD'en. Iedere AWPG heeft zijn eigen regionale en/of thematische focus, zie voor een indruk deze (helaas sterk verouderde) website . 

ZonMW impuls Gezondheidsbevordering en Preventie

Samen met de andere AWPG's werkt de AWGL aan een kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Hiervoor heeft ZonMw een subsidie verstrekt.

Naast de subsidie voor versterking van de kennisinfrastructuur heeft ZonMw ook subsidies verstrekt aan 23 GGD’en voor het stimuleren, monitoren en evalueren van interventies op het gebied van:

 • Gecombineerde Leefstijl Interventies,
 • Ketenaanpak overgewicht kinderen,
 • Valpreventie bij ouderen,
 • Welzijn op recept.

Door versterking van de kennisinfrastructuur met de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid zullen de resultaten van deze interventie-projecten beter gedeeld kunnen worden. Zowel de wetenschappelijke kennis als de praktijkervaringen. Meer informatie over het ZonMW-programma lees je in hun nieuwsbericht: Impuls toegekend aan GGD’en én subsidie voor overkoepelend netwerk.

Versterking kennisinfrastructuur

Het project 'versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie' wordt gecoördineerd vanuit collega-AWPG AMPHI.

De invulling van het project is opgedeeld in drie werkpakketten:

 • Werkpakket 1: Het inrichten van het leernetwerk
  Gericht op de 4 bovengenoemde onderwerpen.
  Drie leeronderwerpen staan centraal. Dat zijn het implementeren van ketenaanpakken, de rol van de GGD en samenwerking met partners binnen de ketenaanpak en binnen de regio.
 • Werkpakket 2: Borging van het leernetwerk
  In welke vorm en via welke weg kan de in werkpakket 1 opgedane kennis worden gedeeld met GGD-professionals, nu en in de toekomst?
 • Werkpakket 3: Voorstel voor een kennisakkoord
  Er wordt samen met landelijke en regionale kennisinstellingen gekeken hoe een goede kennisinfrastructuur kan worden bereikt.

Looptijd: 2023-2025

 

Dit project is een samenwerking tussen alle AWPG's, waaronder de AWGL.