Vertegenwoordiger Regio Noordwest: Saskia van der Zee

Saskia van der Zee werkt als senior-adviseur Milieu en Gezondheid bij de GGD Amsterdam. Zij heeft milieuhygiëne gestudeerd in Wageningen en is daar gepromoveerd op onderzoek naar de relatie tussen luchtverontreiniging en gezondheid. In haar werk bij de GGD heeft het thema luchtkwaliteit altijd een belangrijke rol gespeeld. Saskia heeft, onder andere bij de AWGL, diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de ‘meerookmethode’ waarmee de gezondheidsschade door luchtverontreiniging kan worden uitgedrukt in aantal passief gerookte sigaretten. (Meer over dit onderzoek.)

De projecten van de AWGL leiden tot concrete, wetenschappelijk goed onderbouwde adviezen en dragen bij aan een gezondere leefomgeving.

Als één van de projectmentoren binnen de AWGL begeleidt Saskia GGD collega’s bij het opzetten en uitvoeren van projecten. Ook organiseert ze samen met Rob van Strien de referaten. Hierbij wordt, op basis van een vooraf geselecteerde wetenschappelijke publicatie, met de aanwezige GGD collega’s gediscussieerd over de kwaliteit van het onderzoek en de implicaties daarvan voor de GGD praktijk. Lees hier meer over de referaten.

Saskia van der Zee

Stuurgroep