Status
Lopend
Jaar van uitgave
2021
Contactpersoon
Rob van Aalsburg, GGD’en Brabant
Geur
GGD Brabant-Zuidoost GGD West-Brabant
Universiteit Utrecht

In dit project maken wij een update van de dosis-respons relatie tussen geurbelasting en geurhinder als gevolg van de veehouderij die in een project van onze Academische Werkplaats in 2015 is vastgesteld. De aanleiding voor het onderzoek in 2015 was het toenemend gebruik van luchtwassers en de afname (op papier) van de geurbelasting hierdoor.

Effectiviteit van luchtwassers

Een luchtwasser wordt in de intensieve veehouderij gebruikt om de uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur te verminderen. Er zijn verschillende types: chemische -, biologische en combi-luchtwassers. In de praktijk blijkt de effectiviteit van luchtwassers minder groot dan in 2015 werd aangenomen. Bovendien zijn de resultaten per type ook sterk verschillend. Daarom is een update van het onderzoek naar de dosis-respons relatie tussen geurbelasting en -hinder uit 2015 nodig.

Onderzoek 2015: meer en ernstiger geurhinder dan verwacht

In 2015 onderzochten de GGD'en Brabant en Zeeland en het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van Universiteit Utrecht de relatie tussen geurbelasting afkomstig van veehouderijen en de ervaren geurhinder bij ruim 13.000 respondenten op het platteland en in kleinere kernen van Noord-Brabant en Noord-Limburg. De onderzoeksresultaten bevestigden de signalen dat er aanzienlijk méér geurhinder voorkomt dan op basis van de Handreiking Wet geurhinder veehouderij te verwachten was. Bovendien treedt óók ernstige hinder op; een effect waar in het agrarisch geurbeleid geen rekening mee is gehouden. De relatie tussen geurbelasting en -hinder blijkt bovendien afhankelijk van het soort dieren. Deze conclusies zijn relevant voor de voorgenomen evaluatie van de geurhindersystematiek en kunnen de basis vormen voor vernieuwd geurhinderbeleid op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De onderzoekers verwachtten dat zo meer recht gedaan kon worden aan de ervaren geurhinder van omwonenden én aan de inspanningen die de agrarische sector levert om geurhinder te beperken.

Meer weten?

Bekijk de projectpagina van dit project in 2015 en houd deze website in de gaten voor een update over het actuele onderzoeksproject.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD’en Brabant, in samenwerking met Universiteit Utrecht, provincie Noord-Brabant, GGD Limburg Noord, Rijkswaterstaat Leefomgeving en Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.