Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2015
Contactpersoon
GGD Amsterdam: Maciek Strak en Saskia van der Zee
Lucht
GGD Amsterdam
Universiteit Utrecht

Downloads

Infoblad

GGD’en krijgen regelmatig vragen van bewoners die bezorgd zijn over de uitstoot van dieselaggregaten. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij verbouwingen, of als elektriciteitsvoorziening bij evenementen. De uitstoot vindt vaak erg dicht bij de woningen of in de directe omgeving van publiek plaats. Welk effect heeft dit op de concentraties op leefniveau?

De emissienormen voor dieselaggregaten zijn minder streng dan voor gemotoriseerd verkeer. Maar dieselaggregaten stoten relatief veel roet en ultrafijn stof uit. Blootstelling aan roet en ultrafijn stof heeft effect op de gezondheid. In dit onderzoek zijn roet- en ultrafijnstofconcentraties gemeten in de omgeving van diverse typen aggregaten.

Lokaal hoge concentraties roet en ultrafijn stof

De onderzoekers deden een ‘simulatie-onderzoek’. Daarbij zijn twee verschillende typen dieselaggregaten en een benzineaggregaat gehuurd en op een stedelijke achtergrondlocatie geplaatst. De meetresultaten tonen aan dat dieselaggregaten een grote lokale bijdrage aan roet- en ultrafijnstofconcentraties kunnen leveren.

De roetconcentratie was op 3 meter afstand van het dieselaggregaat 7 keer zo hoog als de achtergrondconcentratie. Op 10 meter afstand was dit 2 keer zo hoog. Voor ultrafijnstof waren de concentraties respectievelijk 2,5 en 1,5 keer zo hoog.

Verdeling van gemeten roet en ultrafijnstofconcentratiesFiguur: Verdeling van gemeten roet- en ultrafijnstofconcentraties (1-minuut) in Scenario 1 – Dieselaggregaat bijna op volledig vermogen

Advies aan gemeenten

Op basis van deze resultaten kunnen GGD’en gemeenten aanraden om geen dieselaggregaten te gebruiken, vooral op plaatsen waar mensen lang verblijven (b.v. scholen, kinderdagverblijven, woningen).

Wanneer wel een aggregaat gebruikt wordt kunnen maatregelen worden genomen om blootstelling te beperken. Zo bestaan er emissievrije en emissiearme(re) aggregaten en kan worden gelet op afstand en windrichting bij het opzetten van een dieselaggregaat. Ook is het van belang een aggregaat te kiezen met een vermogen dat goed aansluit bij de stroombehoefte.

Meer informatie

Download het informatieblad.

Dit project is een samenwerking van GGD Amsterdam en Universiteit Utrecht (IRAS).