Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2015
Contactpersoon
Ard van Pelt
Stoffen
GGD Drenthe GGD Groningen
Erasmus Universiteit

Bij asbestverontreinigingen kan ook kleding en ander textiel besmet raken. Bij een asbestsanering worden textiele voorwerpen daarom vaak afgevoerd als asbesthoudend materiaal. Wij onderzochten of kleding niet gewoon gewassen zou kunnen worden om daarna weer veilig te worden gedragen?

Er zijn vele manieren waardoor asbestvezels vrij kunnen komen. Bij constatering van zo’n asbestverontreiniging vindt vaak asbestsanering plaats. Hierbij worden alle textiele voorwerpen meestal afgevoerd als asbesthoudend materiaal. Dit onderzoek richtte zich op de vraag of wassen een efficiënte manier is om kleding of andere textiele voorwerpen besmet met asbestvezels te reinigen.

Bij wijze van experiment is kleding van katoen en wol/acryl  besmet met amosiet (een bepaald type asbestvezel). Vervolgens werd de mate van besmetting van de kleding gemeten. Om asbestblootstelling van de onderzoekers te voorkomen werd hiervoor een speciaal apparaat gebruikt.

De mate van besmetting werd op deze manier bepaald bij zowel ongewassen als gewassen kleding. De gemeten vezelemissie gaf een beeld van de effectiviteit van wassen. De resultaten van deze meting tonen voor zowel wol/acryl als katoen een was-efficiëntie van 99% aan.

Geen extra gezondheidsrisico

Op basis van de gegevens is modelmatig berekend of het dragen van de gewassen kleding zorgt voor een extra gezondheidsrisico. Deze berekeningen tonen aan dat er sterke aanwijzingen zijn dat  zowel katoen als wol/acryl na wassen veilig gedragen kan worden en niet voor een extra gezondheidsrisico zorgt.

Wassen op een bijzondere manier

Na wassen kan (potentieel) met asbest besmette kleding dus weer gedragen worden. Dat wassen kan zowel door een wasserette als door de bewoners zelf worden gedaan. Wel is het belangrijk dat er vóór het wassen geen direct contact is met de was, en dus de asbest. De asbestsaneerder dient de besmette kleding hiertoe aan te leveren in een goed afgesloten wateroplosbare zak. De kleding moet in de zak de wasmachine in, en zal daar oplossen. De rapportage geeft nadere praktische uitwerking van deze aanbeveling.

Meer informatie

Zie ook het eindrapport, de factsheet en de presentatie.

Dit onderzoeksproject is een samenwerking van GGD Drenthe, GGD Groningen, TNO, Belas Asbestverwijdering, Erasmus Universiteit, Gemeente Emmen, Lefier, Acantus en de landelijke GGD werkgroep asbest.