Status
Afgerond
Jaar van uitgave
2018
Contactpersoon
Inge van den Broek, GGD'en Brabant
Lucht Geluid Geur Stoffen Binnenmilieu Klimaat Groen Bewegen
GGD Brabant-Zuidoost GGD West-Brabant
Telos

Downloads

Rapport

Hoe fijn is het als informatie over leefomgeving op gemeente- of zelfs op wijkniveau in relatie tot gezondheid concreet en in één oogopslag te zien zou zijn? Zo'n instrument is in 2018 met succes ontwikkeld: de Brabantse Omgevingsscan (BrOS). Het is een dashboard dat beleid, onderzoek en praktijk verbindt. De BrOS bevat objectieve- en belevingscijfers per gemeente en wijk voor heel Noord-Brabant. 

Objectieve cijfers inkleuren met belevingsscore

BrOS is ontwikkeld door de drie Brabantse GGD’en en universitair kenniscentrum voor duurzame ontwikkeling Telos. Het dashboard van de BrOS is gekoppeld aan een bestaand instrument: de Brabantscan. BrOS ontsluit informatie over leefomgeving in relatie tot gezondheid, in drie belangrijke thema’s: gezonde leefomgeving, gezonde mobiliteit en gezonde gebouwen. Deze thema’s zijn de kernwaarden voor een gezonde leefomgeving zoals door de GGD GHOR Nederland opgesteld. BrOS onderscheidt zich van andere instrumenten door de combinatie van de belevingscijfers en objectieve cijfers over omgeving en gezondheid, de mogelijkheid tot combineren van cijfers (stapelen) en de toevoeging van kansen en inspiraties voor een gezonde inrichting van onze leefomgeving. Door objectieve cijfers te combineren met belevingscijfers (bijvoorbeeld aantal veehouderijen in een bepaald gebied en de door inwoners ervaren geuroverlast in dat gebied), worden relaties inzichtelijk. 

Voor wie?

BrOS is bedoeld voor bestuurders en beleidsmakers in Noord-Brabant om gezondheid een integrale plek te kunnen geven binnen de omgevingsvisies en omgevingsplannen. Het is een handig instrument in de voorbereiding op en de implementatie van de Omgevingswet.

BrOS is ontwikkeld met behulp van de Scrum-methode. De stakeholders - zoals gemeenten en andere belanghebbende organisaties- zijn regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van de BrOS via reviews. Zo is bestaande kennis benut en sluit het resultaat optimaal aan bij de wensen en behoeften van gebruikers.

Verder lezen

Meer informatie

Wil je het dashboard zelf bekijken en uitproberen? Ga naar Brabantse Omgevingsscan. Wil je meer weten over het uitgevoerde project, de onderzoeksmethoden en aanbevelingen? Download het rapport.

Dit project is een samenwerking van de GGD'en Brabant, Telos, RIVM, Provincie Noord-Brabant, gemeente Oisterwijk, gemeente Moerdijk, gemeente Oirschot, gemeente Eindhoven, gemeeente Boxtel/Sint Michielsgestel, gemeente Uden, gemeente Tilburg, gemeente Geertruidenberg, Waterschappen.