Status
Lopend
Jaar van uitgave
2022
Contactpersoon
Kim van Merwijk, GGD Gelderland-Zuid, Patrick Klaassen, GGD Gelderland-Zuid
Klimaat
GGD Gelderland-Midden GGD Gelderland-Zuid GGD Haaglanden GGD Noord en Oost-Gelderland GGD Rotterdam-Rijnmond
Hogeschool van Amsterdam Radboud UMC

Er komen vaker hete perioden voor door klimaatverandering. Blootstelling aan hitte veroorzaakt gezondheidseffecten. Dat kunnen milde klachten zijn maar ook sterfte. Kunnen we genoeg verkoeling vinden op warme dagen? En hoe hangt dit samen met kenmerken van de persoon en zijn omgeving? Daar richt dit onderzoek zich op. We gebruiken hier de GGD Gezondheidsmonitor uit 2020 voor. Het onderzoek draagt bij aan de onderbouwing van hittepreventie.

Gezondheidsmonitor

In de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit 2020 hebben 7 GGD’en gevraagd of mensen in en rond hun huis voldoende verkoeling kunnen vinden. Deze gegevens gaan we in dit project analyseren. In de Gezondheidsmonitor zijn ook veel persoonskenmerken bekend. We gaan bekijken welke van deze factoren samenhangen met het vinden van verkoeling. Daarnaast gaan we ook kijken naar welke kenmerken van de omgeving een rol spelen. Daarvoor gebruiken we ook andere (openbare) data. Op basis van deze analyses verwachten we te kunnen concluderen welke factoren van belang zijn bij het vinden van verkoeling.

Doel

We willen voor die belangrijke factoren daarna een handelingsperspectief beschrijven. Dingen die organisaties kunnen doen, of laten, om het mensen makkelijker te maken om verkoeling te vinden. We richten ons daarbij op gemeenten (zowel fysiek- als sociaal domein), provincies, woningcorporaties en zorginstellingen. Ons doel is het onderwerp hitte (hoger) bij hen op de agenda te zetten. We hopen dat ze (nog) meer aandacht krijgen voor adaptatie aan hitte. En we willen bijdragen hun inzet zo nuttig mogelijk te laten zijn.

Verwachtte looptijd: september 2022 - maart 2023

Dit project is een samenwerking van GGD Gelderland-Zuid, GGD Gelderland-Midden, GGD Noord- en Oost Gelderland, GGD Haaglanden en GGD Rotterdam-Rijnmond, Hogeschool van Amsterdam, Radboud UMC, Gemeente Nijmegen, KAR gemeenten, Provincie Gelderland en Provincie Zuid-Holland.