Veehouderijbedrijven kunnen leiden tot geurhinder bij omwonenden. In het project ‘Geurhinder van de Veehouderij’ zochten onze onderzoekers uit hoe de kwantitatieve relatie tussen geurbelasting en geurhinder er uit ziet.

In 2015 deden we hier ook al onderzoek naar. Die resultaten werden echter onvoldoende vertrouwd om beleidsmatig te worden toegepast. In de voorbije tijd doken onze onderzoekers samen met onderzoekers van het IRAS (Universiteit Utrecht) in een van de oorzaken van die twijfel.

Het onderzoek bevestigt de inzichten uit het onderzoek van 2015: er treedt veel meer geurhinder op dan wat wordt verwacht op basis van de Handreiking wet geurhinder en veehouderij. De resultaten van het onderzoek bieden een stevige onderbouwing voor de mate van geurhinder die te verwachten is in de omgeving van veehouderijen met dieren met een wettelijke geuremissiefactor. Met deze kennis kunnen de gevolgen van deze veehouderijen op de gezondheid van omwonenden ten aanzien van geur beleidsmatig worden afgewogen.

De onderzoekers keken ook naar diersoorten, gebieden en bedrijfskenmerken.
Benieuwd naar deze resultaten? Kijk dan eens op onze projectpagina.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!