Het horen van bromtonen kan heel vervelend en indringend zijn. Bromtonen kunnen laagfrequent geluid (LFG) zijn, maar dat hoeft niet. Bromtonen kunnen veel invloed hebben op iemands leven.

Het RIVM heeft de pagina Laagfrequent geluid en bromtonen ontwikkeld voor iedereen die meer wil weten over het herkennen van bromtonen en wat te doen als je met overlast te maken hebt. Zowel mensen die er last van hebben als professionals kunnen hierop terecht. Bijvoorbeeld om kennis op te doen over wat je zelf kunt doen of om te achterhalen welke organisaties hulp kunnen bieden. De informatie is vooral geschikt voor mensen die nog niet zo lang last hebben van een bromtoon en er meer over willen weten.

De website is tot stand gekomen na overleg met vertegenwoordigers van GGD’en, omgevingsdiensten en een audiologisch centrum. Daarnaast waren verschillende kennisinstituten en specialisten op het gebied van geluid en LFG betrokken.

Uit het archief:

In 2017 publiceerden we een onderzoek naar de vraag of mensen die last hebben van bromtonen een beter gehoor hebben voor lage tonen. En in 2014 werd binnen onze werkplaats onderzoek gedaan naar de aanpak van laagfrequent geluid in twee aan elkaar gekoppelde onderzoeken. De rapportages van deze onderzoeken hebben we nu ook op onze projectenpagina geplaatst:

Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid: Bewoners

Milieumedewerkers bij gemeenten en milieudiensten ervaren beperkingen bij de aanpak van hindermeldingen door laagfrequent geluid (LFG). Er is behoefte aan handvatten voor communicatie met burgers en afstemming tussen gemeenten/milieudiensten en GGD bij de behandeling van LFG hindermeldingen. Dat heeft geleid tot dit onderzoek naar de ervaringen en behoeften van burgers ten aanzien van communicatie bij de behandeling van LFG meldingen. Hier lees je meer over dit project.

Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid: Professionals

Gasboringen, treinen of de eigen koelkast zijn voorbeelden van bronnen die laagfrequent geluid (LFG) kunnen veroorzaken. Voor de meeste mensen niet te horen, maar voor sommigen een bron van grote irritatie, tot aan slapeloosheid toe. Gemeenten ervaren problemen bij de aanpak van LFG door het ontbreken van normen en een eenduidig beoordelingskader. In dit project gingen we daar mee aan de slag. 

 

 

September 2023

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!