Status
Lopend
Jaar van uitgave
2023
Contactpersoon
Marjolein Stoopendaal, GGD West-Brabant
Binnenmilieu
GGD Brabant-Zuidoost GGD Hart voor Brabant GGD West-Brabant
Erasmus MC

Vaak ontbreekt de aandacht voor gezondheid wanneer het gaat om energiearmoede. Dat bleek ook uit onze desktopstudie ‘Ervaring, gedrag en beleid bij ongezond binnenmilieu door energiearmoede’ (2023). In dit vervolgproject gaan onderzoekers en inhoudelijke experts op het gebied van binnenmilieu en gezondheid samen aan de slag met participatief onderzoek.

Geef huurders een stem

Onze onderzoekers zijn benieuwd naar hoe huurders in Roosendaal in energiearmoede momenteel omgaan met kou, vocht en schimmel in huis in combinatie met kostenbesparingen. Daarnaast willen zij weten wat volgens bewoners de beste manier is om informatie hierover te verspreiden. Een belangrijk speerpunt voor de onderzoekers is om deze groep huurders een stem te geven. Waar mogelijk betrekken de onderzoekers geïnteresseerden meerdere malen bij het onderzoeksproject. De onderzoekers hopen op deze manier gezond binnenmilieu te kunnen verbinden aan energiearmoede, en de perspectieven van kwetsbare huurders mee te nemen in de GGD-advisering naar energieklussers, gemeenten en woningcorporaties.

Train de trainer!

De energieklussers voeren op landelijk niveau allerlei energiebesparende maatregelen uit bij mensen thuis. De focus ligt hierbij op kostenbesparingen. De adviezen die worden gegeven sluiten daarom niet altijd aan bij de adviezen over een gezond binnenmilieu vanuit de GGD. Als onderdeel van dit project willen de onderzoekers werken aan een aanvullende gezondheidsmodule in de training van de energieklussers. Zo kunnen zij voortaan het gezondheidsperspectief meenemen in hun advies en tips aan inwoners.

Beleid

Ten slotte richten de onderzoekers zich op wat gemeenten en woningcorporaties nodig hebben om een gezond binnenmilieu te verbinden aan energiearmoede en verduurzaming. Hoe kan de GGD hen helpen om een gezond binnenmilieu op te nemen in hun plannen? En hoe kan de GGD hen helpen om beter aan te sluiten bij de behoeften van huurders?

Meer weten

Lees meer over de deskstopstudie die voorafging aan dit onderzoek.

 

Oktober 2023 - Mei 2024

Dit project is een samenwerking van GGD Brabant-Zuidoost, GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD regio Utrecht, Erasmus MC en Quiet Community Roosendaal.