Status
Lopend
Jaar van uitgave
2024
Contactpersoon
coördinatoren AWGL

Onze Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving (AWGL) evalueert het ZonMw-programma ‘Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak’. We kiezen hierbij voor een aanpak van lerend monitoren en overkoepelend evalueren. Dat doet AWGL, mede door de inzet van een aantal medewerkers van deelnemende GGD’en, samen met Pharos en Platform31.

Het ZonMw-programma Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak zet in op de samenwerking tussen verschillende disciplines, domeinen en stakeholders voor een gezonde leefomgeving in de nabijheid voor iedereen. En het (beleids)proces dat daaraan is verboden. Centraal staat het samen leren en het (door)ontwikkelen van kennis. Het programma is onderdeel van het bredere programma Gezonde Leefomgeving dat ZonMw en RIVM uitvoeren in opdracht van het ministerie van VWS.

Lerend monitoren en evalueren op inhoud en proces

Bij het lerend monitoren en overkoepelend evalueren legt het project ‘Evaluatie programma gezonde leefomgeving integrale aanpak’ de focus op inhoud en proces. Om zowel over de inhoud, interacties en uitvoering van de projecten te leren.

Lerend monitoren en evalueren is belangrijk voor:

  • het versterken van projecten
  • het bundelen van leerpunten
  • het herkennen van interacties tussen projecten

Door tussentijds te evalueren en daarvan te leren kan een aanpak of beleid verder komen. Daarmee kunnen monitoring en evaluatie lessen opleveren die interessant zijn voor overheden, uitvoerders, adviseurs en onderzoekers.

We gaan in de zomer van 2024 van start. Deze pagina wordt dan nader aangevuld.

Welke projecten?

De evaluatie richt zich op projecten binnen het ZonMw-programma Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak in leersessies om de impact te vergroten. Het gaat dan projecten uit de rondes:

 

Dit project loopt tot september 2025.