Luistertip Podcastserie

Nederland gaat op de schop en de ruimte is schaars. Er zijn grote opgaven in de ruimtelijke ordening, natuur, voedsel, wonen, reizen, werken en energie. Hoe ziet Nederland er uit in 2050? Hoe komen we dan aan onze energie? Gaan we echt veel minder reizen? Hoe zorgen we voor een huis voor iedereen?

ISEE internationaal milieu-epidemiologie congres

Ook dit jaar ondersteunen we vanuit de AWGL deelname van GGD-medewerkers aan het internationaal milieu-epidemiologie congres ISEE. Het congres vindt van 18 tot 21 september plaats en is dit jaar zowel digitaal als fysiek in Athene te bezoeken. 

Save the Date: Symposium Gezonde Leefomgeving

Wij organiseren op donderdag 13 oktober 2022 van 9.30 -13.00 uur het symposium Gezonde Leefomgeving. Je hoort dan meer over projecten die binnen de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving zijn uitgevoerd. Maar ook over onderzoeksprojecten van onze kennispartners. We besteden aandacht aan onderzoek in het landelijk gebied en in een stedelijke omgeving. 

Jouw onderzoeksproject presenteren?

Zou je het leuk vinden jouw project te presenteren tijdens het AWGL symposium op 13 oktober 2022?

We zijn op zoek naar lopende en recent afgeronde projecten op het gebied van participatie, beweegvriendelijke leefomgeving, groen, klimaat, milieukwaliteit, epidemiologie of gezondheidsachterstanden. 

Nieuwe projecten gehonoreerd

De aanvraagronde van het voorjaar 2022 heeft twee gehonoreerde onderzoeksprojecten opgeleverd. Eén onderzoek focust op het onderwerp verkoeling bij hitte. Het andere gaat over het effect op onze gezondheid van het verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom. 

Online tool biedt inzicht in lokale emissies en concentraties lucht

In het kader van het Schone Lucht Akkoord heeft onze samenwerkpartner RIVM het onderzoeksproject 'Bronbijdragen luchtverontreiniging op lokaal niveau' (GCN-project) doorontwikkeld tot een online-tool. Hierin zijn de resultaten per gemeente direct in te zien.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!