GGD Kernwaarden

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving draagt bij aan meer inzicht en kennis over de gezonde leefomgeving. Onze onderzoekers zijn daarnaast ook aan het werk als adviseur bij een GGD. Zo vinden onze resultaten goed de weg naar de praktijk. Een mooi voorbeeld is de ‘GGD Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving’.

Afgerond project: ‘Invloed luchtverontreiniging van industrie op chronische ziekten’

In dit project bekeken we gegevens over medicijngebruik voor chronische ziekten in Zeeland in relatie tot luchtverontreiniging door industrie. Het onderzoek biedt enerzijds inzicht in de relatie tussen luchtverontreiniging afkomstig van industrie en chronische aandoeningen in het industrierijke Zeeuws Vlaanderen. Anderzijds geeft dit onderzoek inzicht in bruikbaarheid van CBS-data voor dit type milieugezondheidsonderzoek.

Nieuw project: De impact van verlagen maximum snelheid in de bebouwde kom

Wegverkeer in de bebouwde kom zorgt voor gezondheids- en veiligheidsproblemen. In de aanpak van deze problemen overwegen steeds meer gemeenten om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/u. Maar hoeveel gezondheidsimpact heeft deze maatregel?

Youtube Kanaal met online colleges van topwetenschappers

De International Society of Environmental Epidemiology (ISEE) ken je misschien van het jaarlijks congres. Zij bieden echter meer. Zoals een Youtube Kanaal gericht op scholing.

Via het ‘ISEE Global Educational Channel’ worden vele colleges aangeboden. Veelal van gerenommeerde wetenschappers. En in lengte variërend van een kwartiertje tot drie uur. Daar zit vast ook iets voor jou bij!

Podcastserie Nederland verbouwt in 7 vragen

Ben je al begonnen aan deze mooie podcastserie? Onlangs kwam de 4e aflevering online. Nederland gaat op de schop en de ruimte is schaars. Er zijn grote opgaven in de ruimtelijke ordening, natuur, voedsel, wonen, reizen, werken en energie. Hoe ziet Nederland er uit in 2050? Hoe komen we dan aan onze energie? Gaan we echt veel minder reizen? Hoe zorgen we voor een huis voor iedereen?

Uitgelicht: Project Groen en Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit is één van de onderwerpen die veel aan bod komen in projecten bij de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving. Er bestaan veel aannames over schone en vuile lucht die het onderzoeken waard zijn. Zoals groen in de stad; Intuïtief denken veel mensen dat dat meer groen ook voor een schonere lucht zorgt in de stad. Maar klopt dat wel?

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!