Nieuwe visie en bestuur GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland presenteerde deze week de nieuwe visie en het nieuwe bestuur. Onze Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is een samenwerking tussen alle GGD’en en enkele wetenschappelijke partners. We voelen ons dan ook nauw verwant met GGD GHOR Nederland. We ondersteunen de visie en dragen op verschillende manieren bij aan de doelstellingen.

Rijke kennisinbreng in kickoff project voedselomgeving

Op 16 februari vond de kickoff van ons project over de voedselomgeving in Amsterdam en Den Haag plaats. Naast presentatie van en discussie over het onderzoeksplan was er ook ruimte voor kennisdeling. Over voorliggend onderzoek door de initiatiefnemers bij GGD Haaglanden en GGD Amsterdam. En door de bij dit project betrokken partners, die allemaal al een rijke onderzoeks- en/of praktijkervaring op dit terrein hebben. Die kennis delen we graag verder!

Een gezonde leefomgeving is ook… een groene leefomgeving

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving richt zich op de leefomgeving in de breedste zin van het woord. Groen wordt vaak gekoppeld aan gezondheid. En terecht, maar naast alle voordelen zijn er ook uitdagingen die horen bij een groene leefomgeving. Kijk bijvoorbeeld naar deze inspirerende projecten…

Gevoelige bestemmingen en luchtkwaliteit

In het najaar van 2022 presenteerde onze onderzoekers de resultaten van het project Wegverkeer en gevoelige bestemmingen in relatie tot luchtkwaliteit. Dit leidde al direct tot veel interesse bij gemeenten, andere overheden en adviesbureaus.

De resultaten zijn begin 2023 geïmplementeerd in twee interessante publicaties.

Gezonde leefomgeving is ook …. Buitenspelen

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving richt zich op de leefomgeving in de breedste zin van het woord. Een onderwerp waar je hierbij misschien niet meteen aan zou denken is ‘buitenspelen’.

Projecten uit het archief: Overlast en gezondheidseffecten in landbouwontwikkelingsgebied Chijnsgoed

Onderzoek bij de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving gaat over een breed scala aan onderwerpen. Ons onderzoek publiceren we op onze website. Ook interessante onderzoeken uit het archief van de AWGL hebben daar een plekje. Zoals deze interessante casus waarbij omwonenden overlast ervoeren van bedrijven in hun omgeving.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!