CPB onderzoek verbetering leefomgeving door infraprojecten

Er wordt bij infrastructuurprojecten steeds vaker rekening gehouden met verbetering van de leefomgeving. Het CPB heeft via een innovatieve methode die kijkt naar woningwaarde de meerwaarde van verbetering van leefbaarheid (o.a. minder geluidsbelasting, schonere lucht, een kwalitatief betere ruimtelijke kwaliteit en verbetering van de sociale cohesie) in beeld gebracht.

Leefomgeving en gezondheidsachterstanden

Onlangs organiseerde het programma GezondIn van Platform31 en Pharos een uitgebreid webinar over de gezonde leefomgeving, met bijzondere aandacht voor gezondheidsachterstanden. Een programma wat met verschillende onderzoekspresentaties en een stevige link naar de praktijk goed bij onze AWGL past.

Luchtkwaliteit en drukke wegen in de media

Begin mei was er veel media-aandacht voor luchtkwaliteit in de buurt van drukke wegen. Een en ander was ingegeven door onderzoeksjournalistiek door Investico. Geïnspireerd door ons AWGL-onderzoek ‘Wegverkeer en gevoelige bestemmingen in relatie tot luchtkwaliteit’ maakten zij kaartjes waarop ze hebben gekeken naar scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen en sportvelden binnen ‘de afstandszones van de GGD’.

Meedoen aan moestuinen en buurtparkjes maakt mensen gezonder

Deelname aan groene buurtinitiatieven zoals moestuinen draagt bij aan het welzijn van deelnemers, zowel fysiek als mentaal. Vooral het contact met buurtgenoten is betekenisvol. Dat concluderen de onderzoekers van de WUR bij afronding van hun project PARTIGAN.

Scholingsaanbod Medische Milieukunde NSPOH

De NSPOH stelt een aantal cursussen uit hun aanbod 'Medische Milieukunde' open voor GGD-medewerkers. We stellen de in zomer/najaar 2023 beschikbare modules kort aan je voor.

ZonMw project: 'Versterking kennisinfrastructuur'

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is één van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Samen met de andere werkplaatsen gaan we de komende twee jaar werken aan een kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheid en preventie. Hiervoor heeft ZonMw een subsidie verstrekt.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!