Afgerond project: Wie houdt het hoofd koel? (verkoeling bij hitte)

Is het langere tijd warm? Dan kan bijna de helft van de mensen matig of slecht verkoeling vinden in hun woning, tuin of buurt. Deze problemen zijn het grootst bij mensen die moeite hebben met rondkomen, mensen met een kwetsbare gezondheid en jongvolwassenen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘verkoeling bij hitte’ van zes GGD’en in onze Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving. 

Gezonde leefomgeving is ook… een rookvrije leefomgeving

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving richt zich op de leefomgeving in de breedste zin van het woord. Een onderwerp waar je hierbij misschien niet meteen aan zou denken is ‘roken’. Bij roken wordt vaak gedacht aan persoonlijke gezondheid en levensstijl. Maar roken gaat ook over een rookvrije omgeving.

AWGL Matchmaking-sessie voor ZonMw subsidie gezonde leefomgeving

AWGL ondersteunt GGD-medewerkers met het vinden van een geschikt samenwerkingsverband voor de nu geopende ZonMw-subsidieoproep 'kennisontwikkeling gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken en gebieden'. We organiseren hiertoe een online matchmaking-sessie op donderdag 6 juli.

Afgerond project: Verlagen maximum snelheid in de bebouwde kom

Steeds meer gemeenten overwegen de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur als bijdrage aan een veiligere en gezondere leefomgeving. Onze onderzoekers brachten de gezondheidsimpact van deze snelheidsverlaging in beeld en keken daarbij naar de modal shift naar actief vervoer, lucht, geluid en verkeersveiligheid.

ISEE internationaal milieu-epidemiologie congres

Ook dit jaar ondersteunen we vanuit de AWGL deelname van GGD-medewerkers aan het internationaal milieu-epidemiologie congres ISEE. Het congres vindt van 17 tot 21 september plaats en is ook dit jaar digitaal te volgen. 

ZonMw subsidieoproep voor onderzoek naar gezonde leefomgeving

Voor GGD met gemeente(n) en kennispartner(s) is sinds begin juni een nieuwe ZonMw-subsidie beschikbaar: Ontwikkelen van kennis over de gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken en gebieden.
Voorstellen moeten deze zomer opgesteld worden, en daar kunnen we vanuit de AWGL (een beetje) bij helpen.  

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!