Afgerond project: Wie houdt het hoofd koel? (verkoeling bij hitte)

Is het langere tijd warm? Dan kan bijna de helft van de mensen matig of slecht verkoeling vinden in hun woning, tuin of buurt. Deze problemen zijn het grootst bij mensen die moeite hebben met rondkomen, mensen met een kwetsbare gezondheid en jongvolwassenen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘verkoeling bij hitte’ van zes GGD’en in onze Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving. 

Gezonde leefomgeving is ook… een rookvrije leefomgeving

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving richt zich op de leefomgeving in de breedste zin van het woord. Een onderwerp waar je hierbij misschien niet meteen aan zou denken is ‘roken’. Bij roken wordt vaak gedacht aan persoonlijke gezondheid en levensstijl. Maar roken gaat ook over een rookvrije omgeving.

Afgerond project: Verlagen maximum snelheid in de bebouwde kom

Steeds meer gemeenten overwegen de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur als bijdrage aan een veiligere en gezondere leefomgeving. Onze onderzoekers brachten de gezondheidsimpact van deze snelheidsverlaging in beeld en keken daarbij naar de modal shift naar actief vervoer, lucht, geluid en verkeersveiligheid.

CPB onderzoek verbetering leefomgeving door infraprojecten

Er wordt bij infrastructuurprojecten steeds vaker rekening gehouden met verbetering van de leefomgeving. Het CPB heeft via een innovatieve methode die kijkt naar woningwaarde de meerwaarde van verbetering van leefbaarheid (o.a. minder geluidsbelasting, schonere lucht, een kwalitatief betere ruimtelijke kwaliteit en verbetering van de sociale cohesie) in beeld gebracht.

Leefomgeving en gezondheidsachterstanden

Onlangs organiseerde het programma GezondIn van Platform31 en Pharos een uitgebreid webinar over de gezonde leefomgeving, met bijzondere aandacht voor gezondheidsachterstanden. Een programma wat met verschillende onderzoekspresentaties en een stevige link naar de praktijk goed bij onze AWGL past.

Luchtkwaliteit en drukke wegen in de media

Begin mei was er veel media-aandacht voor luchtkwaliteit in de buurt van drukke wegen. Een en ander was ingegeven door onderzoeksjournalistiek door Investico. Geïnspireerd door ons AWGL-onderzoek ‘Wegverkeer en gevoelige bestemmingen in relatie tot luchtkwaliteit’ maakten zij kaartjes waarop ze hebben gekeken naar scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen en sportvelden binnen ‘de afstandszones van de GGD’.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!