Nieuw project: Desktopstudie ‘Energiearmoede’

Door de hoge energieprijzen zetten veel bewoners de afgelopen winter de verwarming een graadje lager. In veel gevallen niet zo’n gek idee. Maar wanneer de kosten voor verwarming echt onbetaalbaar zijn en je de verwarming helemaal uit laat kan dat risico’s opleveren voor de gezondheid. Dat riep bij onze onderzoekers de vraag op hoe bewoners van huurwoningen omgaan met energiearmoede?

Luistertip: Podcast31

We hebben weer een podcast gevonden met leuke en leerzame inhoud: In Podcast31 praten experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen. Ook op het gebied van gezonde leefomgeving.

Terugkijken: AWGL Webinar Methodologie op 3 april 2023

Op 3 april 2023 vond de derde webinar plaats in de serie methodologie, georganiseerd door de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving. Deze keer deelde Gerard Hoek (IRAS, Universiteit Utrecht) zijn ervaringen in gebruik van GRADE tools in systematische reviews voor de WHO en het Amerikaanse Health Effects Institute.

Elke regio telt!

In Elke regio telt! | Advies | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (raadrvs.nl) (maart 2023) beschrijven de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) regionale verschillen en achterstanden. Nieuwe knelpunten dreigen te ontstaan op gebied van leefomgevingskwaliteit, wonen en gezondheid.

Presenteer je project op GTL congres

Heb jij een project op gebied van geluid, trillingen of luchtkwaliteit en gezondheid en vertel je daarover graag meer aan een publiek van onder meer gemeenten en adviesbureaus? Dien een abstract in voor het Congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit.

Nieuwe visie en bestuur GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland presenteerde deze week de nieuwe visie en het nieuwe bestuur. Onze Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is een samenwerking tussen alle GGD’en en enkele wetenschappelijke partners. We voelen ons dan ook nauw verwant met GGD GHOR Nederland. We ondersteunen de visie en dragen op verschillende manieren bij aan de doelstellingen.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!