Onze indrukken van het ISEE Congres 2022

In september bezochten een aantal van onze deelnemers gezamenlijk het jaarlijks congres van de International Society for Environmental Epidemiology. Zij zijn weer helemaal bijgepraat over de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van milieu en gezondheid en delen graag een aantal van die indrukken en inzichten.

Buitenspelen

Buitenspelen is belangrijk voor voldoende beweegactiviteit en een goede ontwikkeling van motorische vaardigheden van kinderen. Bijna de helft van de Nederlandse kinderen (0-12 jaar) beweegt niet voldoende. Daarnaast zijn er zorgen over de motorische ontwikkeling van de Nederlandse kinderen. Er is veel wat een gemeente kan doen om buitenspelen te bevorderen. Inzicht in wat werkt kan GGD'en helpen bij de advisering aan gemeenten.

GGD Kernwaarden

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving draagt bij aan meer inzicht en kennis over de gezonde leefomgeving. Onze onderzoekers zijn daarnaast ook aan het werk als adviseur bij een GGD. Zo vinden onze resultaten goed de weg naar de praktijk. Een mooi voorbeeld is de ‘GGD Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving’.

Afgerond project: ‘Invloed luchtverontreiniging van industrie op chronische ziekten’

In dit project bekeken we gegevens over medicijngebruik voor chronische ziekten in Zeeland in relatie tot luchtverontreiniging door industrie. Het onderzoek biedt enerzijds inzicht in de relatie tussen luchtverontreiniging afkomstig van industrie en chronische aandoeningen in het industrierijke Zeeuws Vlaanderen. Anderzijds geeft dit onderzoek inzicht in bruikbaarheid van CBS-data voor dit type milieugezondheidsonderzoek.

Nieuw project: De impact van verlagen maximum snelheid in de bebouwde kom

Wegverkeer in de bebouwde kom zorgt voor gezondheids- en veiligheidsproblemen. In de aanpak van deze problemen overwegen steeds meer gemeenten om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom te verlagen naar 30 km/u. Maar hoeveel gezondheidsimpact heeft deze maatregel?

Youtube Kanaal met online colleges van topwetenschappers

De International Society of Environmental Epidemiology (ISEE) ken je misschien van het jaarlijks congres. Zij bieden echter meer. Zoals een Youtube Kanaal gericht op scholing.

Via het ‘ISEE Global Educational Channel’ worden vele colleges aangeboden. Veelal van gerenommeerde wetenschappers. En in lengte variërend van een kwartiertje tot drie uur. Daar zit vast ook iets voor jou bij!

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!