Beweegvriendelijke leefomgeving: beleidsonderzoek en impactwijzer

We gaven recent een aantal mooie voorbeelden van praktijkonderzoek over een beweegvriendelijke leefomgeving. Maar hoe krijg je die beweegvriendelijke leefomgeving voor elkaar? We stellen graag een relevant beleidsonderzoek en een beleidstool (impactwijzer) aan jullie voor.

Gezonde leefomgeving is ook… een beweegvriendelijke leefomgeving

Een omgeving die uitnodigt tot bewegen draagt bij een de fysieke en mentale gezondheid van bewoners. De NWO-organisatie voor praktijkgericht onderzoek SIA subsidieerde interessante onderzoeken naar de beweegvriendelijke openbare ruimte in de praktijk. We lichten er hier een paar voor je uit.

Gezonde leefomgeving is ook… een omgeving die aangepast is aan het veranderende klimaat

Er komen meer hittegolven en hevige regenbuien in Nederland door klimaatverandering, heeft het KNMI berekend. Nog meer dan eerder werd verwacht. Dat levert grote gezondheidsrisico’s op. Naast het tegengaan van klimaatverandering door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, moeten we ons ook aanpassen aan het veranderende klimaat. De AWGL doet hier onderzoek naar.

Terugblik digitaal congresbezoek ISEE met deelnemers AWGL

Van 18 tot 21 september namen adviseurs milieu en gezondheid en onderzoekers/epidemiologen van vier GGD’en virtueel deel aan het jaarlijks congres van de International Society for Environmental Epidemiology. De AWGL-deelnemers hadden ondertussen digitaal contact, wat erg bijdroeg aan de congreservaring. Zien we jou volgend jaar ook?

Gezonde leefomgeving is ook: het (niet) horen van bromtonen

Het horen van bromtonen kan heel vervelend en indringend zijn. Bromtonen kunnen laagfrequent geluid (LFG) zijn, maar dat hoeft niet. Bromtonen kunnen veel invloed hebben op iemands leven.

Afgeronde Desktopstudie: Ervaring, gedrag en beleid bij ongezond binnenmilieu door energiearmoede

Door de hoge energieprijzen ging in veel huishoudens de verwarming een graadje lager. Maar wat als je de kosten helemaal niet kunt dragen? Een koud huis is niet alleen oncomfortabel, het kan ook leiden tot vocht of schimmel. En kan gezondheidsproblemen opleveren.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!