Projecten uit het archief: Sterfte door fijn stof van vuurwerk?

Onderzoek bij de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving gaat over een breed scala aan onderwerpen. Ons onderzoek publiceren we op onze website. Ook interessante onderzoeken uit het archief van de AWGL hebben daar een plekje. Zoals dit interessante onderzoek naar sterfte door fijn stof van vuurwerk.

Zelf aan de slag: onderzoek in de Gezonde Leefomgeving

De AWGL ondersteunt en subsidieert onderzoek in de Gezonde Leefomgeving. Heb jij interesse om daar zelf ook mee aan de slag te gaan? We zetten ons aanbod graag voor je op een rijtje!

Gezondheidseffecten van klimaatverandering

Het klimaat verandert. De effecten daarvan zijn merkbaar in onze omgeving en hebben veel impact op onze gezondheid. GGD’en zetten zich in om gezondheid te verankeren in het klimaatadaptatiebeleid. De AWGL ondersteunt de ontwikkeling van een handreiking hiervoor. Ook helpen we goede voorbeelden te delen: bekijk bijvoorbeeld het interessante webinar over infectieziekten en klimaatadaptatie van onze projectpartners in Zuid-Holland.

Terugkijken: Lunchwebinar Stedelijke Omgeving op 19 december 2022

Benieuwd of je de ‘gezondste wijk’ náást een snelweg kunt bouwen? Of wil je weten wat de gezondheidsimpact is van verkeer als we allemaal elektrisch gaan rijden? Voor wie het had gemist gaven Imke en Janneke hun presentaties van ons symposium opnieuw in een lunchwebinar. Kon je ook daar niet bij zijn? Kijk dan hier de presentaties terug.

Brommeronderzoek actueel in Nijmegen

Brom- en snorfietsen zijn een grote bron van luchtverontreiniging op fietspaden, zo bleek uit een AWGL onderzoek van een paar jaar geleden.

Gemeente Nijmegen heeft nu besloten niet-elektrische brom- en snorfietsen over een paar jaar te weren. Zij doen dit om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Ons onderzoek vormde mede aanleiding tot dit besluit, zoals onder meer blijkt uit bijgaand artikel uit de Gelderlander.

Uitgelicht: Duurzamer en gezonder wonen project 2020

Hoe maken we onze huizen niet alleen duurzamer, maar tegelijk ook gezonder? Klimaatdoelstellingen halen, energiekosten besparen én prettig en gezond wonen. Als verduurzaming op de juiste manier gebeurt, verbetert het ook het binnenklimaat van huizen. En sterker nog; als je geen rekening houdt met gezondheidseffecten, kan verduurzamen slecht uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan isoleren zonder aandacht voor ventilatie met als gevolg schimmel in huis. 

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!