Luchtkwaliteit en drukke wegen in de media

Begin mei was er veel media-aandacht voor luchtkwaliteit in de buurt van drukke wegen. Een en ander was ingegeven door onderzoeksjournalistiek door Investico. Geïnspireerd door ons AWGL-onderzoek ‘Wegverkeer en gevoelige bestemmingen in relatie tot luchtkwaliteit’ maakten zij kaartjes waarop ze hebben gekeken naar scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen en sportvelden binnen ‘de afstandszones van de GGD’.

Meedoen aan moestuinen en buurtparkjes maakt mensen gezonder

Deelname aan groene buurtinitiatieven zoals moestuinen draagt bij aan het welzijn van deelnemers, zowel fysiek als mentaal. Vooral het contact met buurtgenoten is betekenisvol. Dat concluderen de onderzoekers van de WUR bij afronding van hun project PARTIGAN.

ZonMw project: 'Versterking kennisinfrastructuur'

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is één van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Samen met de andere werkplaatsen gaan we de komende twee jaar werken aan een kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheid en preventie. Hiervoor heeft ZonMw een subsidie verstrekt.

Luistertip: Podcast31

We hebben weer een podcast gevonden met leuke en leerzame inhoud: In Podcast31 praten experts en ervaringsdeskundigen over actuele vraagstukken en slimme aanpakken waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in stad en regio direct aan de slag kunnen. Ook op het gebied van gezonde leefomgeving.

Terugkijken: AWGL Webinar Methodologie op 3 april 2023

Op 3 april 2023 vond de derde webinar plaats in de serie methodologie, georganiseerd door de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving. Deze keer deelde Gerard Hoek (IRAS, Universiteit Utrecht) zijn ervaringen in gebruik van GRADE tools in systematische reviews voor de WHO en het Amerikaanse Health Effects Institute.

Elke regio telt!

In Elke regio telt! | Advies | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (raadrvs.nl) (maart 2023) beschrijven de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) regionale verschillen en achterstanden. Nieuwe knelpunten dreigen te ontstaan op gebied van leefomgevingskwaliteit, wonen en gezondheid.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!