Gezondheidseffecten van klimaatverandering

Het klimaat verandert. De effecten daarvan zijn merkbaar in onze omgeving en hebben veel impact op onze gezondheid. GGD’en zetten zich in om gezondheid te verankeren in het klimaatadaptatiebeleid. De AWGL ondersteunt de ontwikkeling van een handreiking hiervoor. Ook helpen we goede voorbeelden te delen: bekijk bijvoorbeeld het interessante webinar over infectieziekten en klimaatadaptatie van onze projectpartners in Zuid-Holland.

Terugkijken: Lunchwebinar Stedelijke Omgeving op 19 december 2022

Benieuwd of je de ‘gezondste wijk’ náást een snelweg kunt bouwen? Of wil je weten wat de gezondheidsimpact is van verkeer als we allemaal elektrisch gaan rijden? Voor wie het had gemist gaven Imke en Janneke hun presentaties van ons symposium opnieuw in een lunchwebinar. Kon je ook daar niet bij zijn? Kijk dan hier de presentaties terug.

Brommeronderzoek actueel in Nijmegen

Brom- en snorfietsen zijn een grote bron van luchtverontreiniging op fietspaden, zo bleek uit een AWGL onderzoek van een paar jaar geleden.

Gemeente Nijmegen heeft nu besloten niet-elektrische brom- en snorfietsen over een paar jaar te weren. Zij doen dit om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Ons onderzoek vormde mede aanleiding tot dit besluit, zoals onder meer blijkt uit bijgaand artikel uit de Gelderlander.

Gezonde leefomgeving is ook… Ontmoeten

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving richt zich op de leefomgeving in de breedste zin van het woord. Een onderwerp waar je hierbij misschien niet meteen aan zou denken is ‘ontmoeten’. De inrichting van de leefomgeving kan ontmoetingen tussen bewoners stimuleren of juist ontmoedigen.

‘GGD Rekentool Luchtkwaliteit en Gezondheid’ in de praktijk

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving draagt bij aan meer inzicht en kennis over de gezonde leefomgeving. GGD’en gebruiken de uitkomsten van onze onderzoeken in hun advisering. Een mooi voorbeeld hiervan is de GGD Rekentool Luchtkwaliteit en gezondheid. In 2021 werd deze tool in een AWGL project geactualiseerd en uitgebreid. Inmiddels wordt de GGD Rekentool in verschillende regio’s toegepast.

AWGL Symposium Gezonde Leefomgeving 2022

Op 13 oktober 2022 vond het symposium Gezonde Leefomgeving van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving plaats. Een ochtend bomvol mooie presentaties over Voedselomgeving, Beweegvriendelijke leefomgevingStedelijke omgevingGezonde openbare ruimte en Hinder en monitoring. En zeker net zo belangrijk; een fijne manier om samen te komen en elkaar 'in het echt!' te ontmoeten en te spreken.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!