Nieuwe visie en bestuur GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland presenteerde deze week de nieuwe visie en het nieuwe bestuur. Onze Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving is een samenwerking tussen alle GGD’en en enkele wetenschappelijke partners. We voelen ons dan ook nauw verwant met GGD GHOR Nederland. We ondersteunen de visie en dragen op verschillende manieren bij aan de doelstellingen.

Een gezonde leefomgeving is ook… een groene leefomgeving

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving richt zich op de leefomgeving in de breedste zin van het woord. Groen wordt vaak gekoppeld aan gezondheid. En terecht, maar naast alle voordelen zijn er ook uitdagingen die horen bij een groene leefomgeving. Kijk bijvoorbeeld naar deze inspirerende projecten…

Gevoelige bestemmingen en luchtkwaliteit

In het najaar van 2022 presenteerde onze onderzoekers de resultaten van het project Wegverkeer en gevoelige bestemmingen in relatie tot luchtkwaliteit. Dit leidde al direct tot veel interesse bij gemeenten, andere overheden en adviesbureaus.

De resultaten zijn begin 2023 geïmplementeerd in twee interessante publicaties.

Gezonde leefomgeving is ook …. Buitenspelen

De Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving richt zich op de leefomgeving in de breedste zin van het woord. Een onderwerp waar je hierbij misschien niet meteen aan zou denken is ‘buitenspelen’.

Terugkijken: Lunchwebinar Hinder en Monitoring op 6 februari 2023

Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij onderzoek van de GGD naar overlast van omwonenden van een fabriek? En hoe ervaren bewoners in de omgeving van een vliegveld de geluidhinder en slaapverstoring door vliegverkeer? Voor wie het had gemist gaven Anne, Tjitske en Manon hun presentaties van ons symposium opnieuw in een lunchwebinar. Kon je ook daar niet bij zijn? Kijk dan hier de presentaties terug.

Gezondheidseffecten van klimaatverandering

Het klimaat verandert. De effecten daarvan zijn merkbaar in onze omgeving en hebben veel impact op onze gezondheid. GGD’en zetten zich in om gezondheid te verankeren in het klimaatadaptatiebeleid. De AWGL ondersteunt de ontwikkeling van een handreiking hiervoor. Ook helpen we goede voorbeelden te delen: bekijk bijvoorbeeld het interessante webinar over infectieziekten en klimaatadaptatie van onze projectpartners in Zuid-Holland.

Wil je graag up-to-date blijven met alle nieuwtjes, schijf je dan hier in!