Bekijk hier de projecten die met ondersteuning van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving zijn uitgevoerd. De onderzoeksresultaten vind je in de rapporten bij downloads van het betreffende project. Zoek je een specifiek project of onderwerp? Maak gebruik van de filters (tags) of de zoekfunctie bovenin deze website.

Ben je op zoek naar een ouder rapport dat niet op deze site is gepubliceerd? Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op, we sturen het je graag toe.

Desktopstudie: Schaduwmaatregelen tegen UV-straling

Het creëren van schaduw kan helpen om de blootstelling aan UV-straling, en daarmee het risico op huidkanker, te beperken. In deze desktopstudie 'Huidkankerpreventie door schaduwmaatregelen in de leefomgeving: Ervaringen uit binnen- en buitenland' zochten onze onderzoekers uit welke aanpassingen in de leefomgeving werken.

Op zoek naar verbinding: energiearmoede én een gezond binnenmilieu

Vaak ontbreekt de aandacht voor gezondheid wanneer het gaat om energiearmoede. Dat bleek ook uit onze desktopstudie ‘Ervaring, gedrag en beleid bij ongezond binnenmilieu door energiearmoede’ (2023). In dit vervolgproject gaan onderzoekers en inhoudelijke experts op het gebied van binnenmilieu en gezondheid samen aan de slag met participatief onderzoek.

Vink de tags aan waar je op wilt zoeken

Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid: Professionals

2014 Afgerond

Gasboringen, treinen of de eigen koelkast zijn voorbeelden van bronnen die laagfrequent geluid (LFG) kunnen veroorzaken. Voor de meeste mensen niet te horen, maar voor sommigen een bron van grote irritatie, tot aan slapeloosheid toe. Gemeenten ervaren problemen bij de aanpak van LFG door het ontbreken van normen en een eenduidig beoordelingskader. In dit project gingen we daar mee aan de slag.

Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid: Bewoners

2014 Afgerond

Milieumedewerkers bij gemeenten en milieudiensten ervaren beperkingen bij de aanpak van hindermeldingen door laagfrequent geluid (LFG). Er is behoefte aan handvatten voor communicatie met burgers en afstemming tussen gemeenten/milieudiensten en GGD bij de behandeling van LFG hindermeldingen. Dat heeft geleid tot dit onderzoek naar de ervaringen en behoeften van burgers ten aanzien van communicatie bij de behandeling van LFG meldingen.

Geurhinder door intensieve veehouderij

2015 Afgerond

In 2015 onderzochten de GGD'en Brabant en Zeeland en het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van Universiteit Utrecht de relatie tussen geurbelasting afkomstig van veehouderijen en de ervaren geurhinder bij ruim 13.000 respondenten op het platteland en in kleinere kernen van Noord-Brabant en Noord-Limburg. De onderzoeksresultaten bevestigden de signalen dat er aanzienlijk meer geurhinder voorkomt dan op basis van de Handreiking Wet geurhinder veehouderij te verwachten was.

Overlast door Houtrook

2015 Afgerond

Op verschillende locaties waar mensen klagen over houtrook, blijkt de gezondheidskundige advieswaarde voor fijn stof te worden overschreden. Wet- en regelgeving biedt helaas geen duidelijke basis voor maatregelen. Er is onderzocht of fijn stof-metingen kunnen bijdragen voor het maken van een onderscheid tussen acceptabele en niet-acceptabele situaties. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig.

Het effect van dieselaggregaten op luchtkwaliteit

2015 Afgerond

GGD’en krijgen regelmatig vragen van bewoners die bezorgd zijn over de uitstoot van dieselaggregaten. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij verbouwingen, of als elektriciteitsvoorziening bij evenementen. De uitstoot vindt vaak erg dicht bij de woningen of in de directe omgeving van publiek plaats. Welk effect heeft dit op de concentraties op leefniveau?

Met asbest besmet textiel: weggooien of wassen?

2015 Afgerond

Bij asbestverontreinigingen kan ook kleding en ander textiel besmet raken. Bij een asbestsanering worden textiele voorwerpen daarom vaak afgevoerd als asbesthoudend materiaal. Wij onderzochten of kleding niet gewoon gewassen zou kunnen worden om daarna weer veilig te worden gedragen?