Bekijk hier de projecten die met ondersteuning van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving zijn uitgevoerd. De onderzoeksresultaten vind je in de rapporten bij downloads van het betreffende project. Zoek je een specifiek project of onderwerp? Maak gebruik van de filters (tags) of de zoekfunctie bovenin deze website.

We voegen binnenkort meer (oudere) onderzoeksprojecten toe. Ben je op zoek naar een rapport dat niet op deze site is gepubliceerd? Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op, we sturen het je graag toe.

Op zoek naar verbinding: energiearmoede én een gezond binnenmilieu

Vaak ontbreekt de aandacht voor gezondheid wanneer het gaat om energiearmoede. Dat bleek ook uit onze desktopstudie ‘Ervaring, gedrag en beleid bij ongezond binnenmilieu door energiearmoede’ (2023). In dit vervolgproject gaan onderzoekers en inhoudelijke experts op het gebied van binnenmilieu en gezondheid samen aan de slag met participatief onderzoek.

Voeding, Gezin & Buurt

De voedselomgeving is erg belangrijk voor het voedingsgedrag van mensen. Die voedselomgeving wordt, fysiek en online, op veel plekken steeds ongezonder. Dat is bijvoorbeeld het geval in de vooroorlogse arbeiderswijken van Amsterdam en Den Haag. In het onderzoek ‘Voeding, Gezin & Buurt’ brachten onze onderzoekers in deze wijken in beeld hoe huishoudens met kinderen, een laag inkomen en risico op voedselonzekerheid toch gezond voedsel kunnen kopen, bereiden en eten.

Vink de tags aan waar je op wilt zoeken

Geurhinder door intensieve veehouderij

2015 Afgerond

In 2015 onderzochten de GGD'en Brabant en Zeeland en het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences) van Universiteit Utrecht de relatie tussen geurbelasting afkomstig van veehouderijen en de ervaren geurhinder bij ruim 13.000 respondenten op het platteland en in kleinere kernen van Noord-Brabant en Noord-Limburg. De onderzoeksresultaten bevestigden de signalen dat er aanzienlijk meer geurhinder voorkomt dan op basis van de Handreiking Wet geurhinder veehouderij te verwachten was.

Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid: Bewoners

2014 Afgerond

Milieumedewerkers bij gemeenten en milieudiensten ervaren beperkingen bij de aanpak van hindermeldingen door laagfrequent geluid (LFG). Er is behoefte aan handvatten voor communicatie met burgers en afstemming tussen gemeenten/milieudiensten en GGD bij de behandeling van LFG hindermeldingen. Dat heeft geleid tot dit onderzoek naar de ervaringen en behoeften van burgers ten aanzien van communicatie bij de behandeling van LFG meldingen.

Gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid: Professionals

2014 Afgerond

Gasboringen, treinen of de eigen koelkast zijn voorbeelden van bronnen die laagfrequent geluid (LFG) kunnen veroorzaken. Voor de meeste mensen niet te horen, maar voor sommigen een bron van grote irritatie, tot aan slapeloosheid toe. Gemeenten ervaren problemen bij de aanpak van LFG door het ontbreken van normen en een eenduidig beoordelingskader. In dit project gingen we daar mee aan de slag.