Bekijk hier de projecten die met ondersteuning van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving zijn uitgevoerd. De onderzoeksresultaten vind je in de rapporten bij downloads van het betreffende project. Zoek je een specifiek project of onderwerp? Maak gebruik van de filters (tags) of de zoekfunctie bovenin deze website.

We voegen binnenkort meer (oudere) onderzoeksprojecten toe. Ben je op zoek naar een rapport dat niet op deze site is gepubliceerd? Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op, we sturen het je graag toe.

Hittestress voorkomen

Hittegolven en zeer warme periodes komen ook in ons land steeds vaker voor. Hoe kunnen mensen zich het beste wapenen tegen negatieve lichamelijke effecten van hitte? 138 maatregelen onder de loep genomen in dit onderzoeksproject.

Hoe milieubelastend is elektrisch wegverkeer?

In Nederland wordt steeds meer elektrisch gereden. Uitstootvrij verkeer is ‘schoon’ aan de uitlaat en ook stiller. Is uitstootvrij verkeer dan ook dé oplossing voor de luchtkwaliteitsproblemen en geluidsproblemen door het wegverkeer in onze steden? 

Vink de tags aan waar je op wilt zoeken

GGD Rekentool Luchtkwaliteit en Gezondheid (update 2021)

2021 Afgerond

Een laag geboortegewicht, astma, longkanker, hart- en vaatziektes; we relateren het vaak aan luchtverontreiniging. Maar hoe kun je het effect van luchtverontreiniging op onze gezondheid en bij specifieke groepen mensen meetbaar maken? Met de GGD rekentool luchtkwaliteit en gezondheid is het sinds 2016 mogelijk om blootstelling aan luchtverontreiniging te vertalen in te verwachten gezondheidseffecten zoals vroegtijdige sterfte en ziektelast binnen een populatie. Enkele gemeenten en regio’s gebruikten de tool al om de gezondheidsimpact van luchtverontreiniging in kaart te brengen. De rekentool is in 2021 geactualiseerd en uitgebreid. 

Leefomgeving en de kleintjes

2021 Afgerond

Welk effect heeft een groene omgeving op de ontwikkeling van kleine kinderen? En wat doen luchtverontreiniging of wegverkeersgeluid? Data over 44.000 consultatiebureau-bezoeken van kinderen van 0 tot 4 jaar geven inzicht.

Lucht in de stad niet schoner door meer groen

2021 Afgerond

Een groene omgeving biedt veel voordelen voor klimaat en gezondheid. Maar zorgt meer groen ook voor een schonere lucht in de stad? Veel mensen denken intuïtief van wel, maar uit onze desktopstudie blijkt dat dit niet per sé het geval is. 

Bronbijdragen luchtverontreiniging op lokaal niveau (GCN-project)

2020 Afgerond

Wil je weten hoeveel houtstook bijdraagt aan de luchtverontreiniging in jouw gemeente? Of stallen in de veehouderij? Of de luchtvaart? In dit project ontwikkelden wij een methode om data die aan de basis liggen van Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) toepasbaar te maken voor lokaal gebruik.

Luchtverontreiniging en geluidhinder door verbranden biomassa

2020 Afgerond

Er wordt steeds meer biomassa verbrand of vergist om elektriciteit en warmte op te wekken als duurzaam alternatief voor aardgas. Over de effecten van het (toenemend) gebruik van biomassa op de luchtkwaliteit en gezondheid in Nederland is echter relatief weinig bekend. Daarom een desktopstudie naar de effecten en hulp voor GGD'en die gezondheidskundig advies moeten uitbrengen. Dit project richt zich op het verbranden van 'houtachtige' biomassa. 

Koolmonoxide in shishalounges meten met slim systeem

2020 Afgerond

Waterpijp

Shishalounges - horeca waar je met een waterpijp kunt roken - duiken in Nederland steeds vaker op. In Den Haag tref je ze bijvoorbeeld vaak in oude panden. Het ontbreekt hier helaas nogal eens aan een goed ventilatiesysteem, waardoor mensen die boven zo'n lounge wonen last kunnen hebben van de geur. Voor de omgevingsdiensten blijkt het moeilijk om goed te handhaven op geuroverlast in dit soort situaties. Wat ze wél kunnen meten, is de concentratie van koolmonoxide in de lucht. In dit project is het gebruik van een nieuw smart sensoring systeeem onderzocht voor dit soort metingen.