Bekijk hier de projecten die met ondersteuning van de Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving zijn uitgevoerd. De onderzoeksresultaten vind je in de rapporten bij downloads van het betreffende project. Zoek je een specifiek project of onderwerp? Maak gebruik van de filters (tags) of de zoekfunctie bovenin deze website.

Ben je op zoek naar een ouder rapport dat niet op deze site is gepubliceerd? Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op, we sturen het je graag toe.

Desktopstudie: Schaduwmaatregelen tegen UV-straling

Het creëren van schaduw kan helpen om de blootstelling aan UV-straling, en daarmee het risico op huidkanker, te beperken. In deze desktopstudie 'Huidkankerpreventie door schaduwmaatregelen in de leefomgeving: Ervaringen uit binnen- en buitenland' zochten onze onderzoekers uit welke aanpassingen in de leefomgeving werken.

De 3-30-300 vuistregel voor groen en mentale gezondheid

Door veel gemeenten wordt de laatste jaren bij de inrichting van de (groene) omgeving gebruik gemaakt van de 3-30-300 vuistregel. Hoewel veel onderzoeken een positief verband bevestigen tussen groen en gezondheid, vragen onze onderzoekers zich af of deze definitie van groen in de omgeving ook daadwerkelijk is geassocieerd met een betere mentale gezondheid.

Vink de tags aan waar je op wilt zoeken

Bronbijdragen luchtverontreiniging op lokaal niveau (GCN-project)

2020 Afgerond

Wil je weten hoeveel houtstook bijdraagt aan de luchtverontreiniging in jouw gemeente? Of stallen in de veehouderij? Of de luchtvaart? In dit project ontwikkelden wij een methode om data die aan de basis liggen van Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) toepasbaar te maken voor lokaal gebruik.

Desktopstudie: Luchtverontreiniging en geluidhinder door verbranden biomassa

2020 Afgerond

Er wordt steeds meer biomassa verbrand of vergist om elektriciteit en warmte op te wekken als duurzaam alternatief voor aardgas. Over de effecten van het (toenemend) gebruik van biomassa op de luchtkwaliteit en gezondheid in Nederland is echter relatief weinig bekend. Daarom een desktopstudie naar de effecten en hulp voor GGD'en die gezondheidskundig advies moeten uitbrengen. Dit project richt zich op het verbranden van 'houtachtige' biomassa. 

Koolmonoxide in shishalounges meten met slim systeem

2020 Afgerond

Waterpijp

Shishalounges - horeca waar je met een waterpijp kunt roken - duiken in Nederland steeds vaker op. In Den Haag tref je ze bijvoorbeeld vaak in oude panden. Het ontbreekt hier helaas nogal eens aan een goed ventilatiesysteem, waardoor mensen die boven zo'n lounge wonen last kunnen hebben van de geur. Voor de omgevingsdiensten blijkt het moeilijk om goed te handhaven op geuroverlast in dit soort situaties. Wat ze wél kunnen meten, is de concentratie van koolmonoxide in de lucht. In dit project is het gebruik van een nieuw smart sensoring systeeem onderzocht voor dit soort metingen.

Meer duurzaam en gezond wonen

2020 Afgerond

Hoe maken we onze huizen niet alleen duurzamer, maar tegelijk ook gezonder? Gemeenten en woningcorporaties zijn actief bezig om woningen te verduurzamen. Dit helpt om klimaatdoelstellingen te halen, energiekosten te besparen en prettig te wonen. Als verduurzaming op de juiste manier gebeurt, verbetert het ook het binnenklimaat van huizen. En sterker nog; als je geen rekening houdt met gezondheidseffecten, kan verduurzamen slecht uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan isoleren zonder aandacht voor ventilatie. In dit onderzoeksproject formuleren we praktische adviezen om gezondheidseffecten mee te nemen bij het verduurzamen van woningen.

Gemeenten waarderen Geoviewer Gezonde Leefomgeving

2019 Afgerond

Hoe informatief en relevant vinden gemeenten het als zij gegevens over leefomgeving en gezondheid op kaarten - via een geoviewer - aangeboden krijgen? En welke kaarten of informatie dan? Een rondje langs een aantal Gelderse gemeenten biedt inzicht in hoe zij de kaarten gebruiken en wat de meerwaarde van een geoviewer is.

Groen als motor voor bewegen, ontmoeten en ontspannen

2019 Afgerond

Groen in de buurt maakt gezond. Groen laat ons herstellen van stress, stimuleert bewegen en kan leiden tot ontmoeting tussen mensen. Dit geldt voor iedereen, maar waarschijnlijk nog het meeste voor mensen in wijken met een lagere sociaal-economische status. In dit onderzoek richten we ons op deze groep om te achterhalen wat de effecten van meer groen in de buurt precies kunnen zijn. Het is uitgevoerd in twee wijken in Maastricht, die laag scoren op zowel economische status als gezondheid, en waar niet evenveel groen aanwezig is. Als onderzoeksmethode is gekozen voor participatieve sessies met ouderen en kinderen in combinatie met berekeningen aan de hand van computermodellen.